FAQs Complain Problems

अपडेट

पशु सेवा शाखा

वर्षे घाँसको बीउ वितरण सम्बन्धी सूचना ।

दुधमा अनुदान कार्यक्रमको लागी निवेदन पेश गर्ने बारे सूचना।

पशु वीमा कार्यक्रमका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Invitation For Electronic Sealed Quotation

प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।

प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।

जै घाँसको विउ वितरण सम्बन्धी सूचना ।

Pages