FAQs Complain Problems

अपडेट

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

बोलपत्र (Sealed Quotation) स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

Invitation For Electronic Sealed Quotation

Invitation For Electronic Sealed Quotation for the Procurement of supply and delivery of "Sanitary Pad"

 

"सेनेटरी प्याड" को आपूर्ति र वितरण को लागी इलेक्ट्रोनिक सिल गरिएको कोटेशन को लागी निमन्त्रणा

Invitation for Electronic Bid for Procurement of medicine (Package ii) for Chautara Sangachokgadhi Municipality

Invitation for Electronic Sealed Quotation

Invitation for Electronic Bid for Procurement of Supply and Delivery of Agriculture Ambulance 4 WD Single Cab REEFER VAN

Pages