FAQs Complain Problems

अपडेट

नगर कार्यपालिका सदस्यहरु

फोटो नाम पद ठेगाना फोन नम्बर इमेल
कृष्ण प्रसाद सापकोटा नगर प्रमुख 9851003766 mayor.chautaramun@gmail.com
सीता थापा उप-प्रमुख १० 9841646086 sita.post@gmail.com
युबलाल श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष 9849240985 chautaramun1@gmail.com
सुदिप श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष 9851321728 chautaramun2@gmail.com
टेक बहादुर तामाङ वडा अध्यक्ष ९८४३५७२३४३ chautaramun3@gmail.com
कुमार शर्मा वडा अध्यक्ष 9841069511 chautaramun4@gmail.com
शिव श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष 9851043551 chautaramun5@gmail.com
हेम बहादुर तामाङ वडा अध्यक्ष 9851311480 chautaramun6@gmail.com
डम्बर बहादुर तामाङ वडा अध्यक्ष 9861814422 chautaramun7@gmail.com
अमृत बहादुर दंगाल वडा अध्यक्ष 9746512020 chautaramun8@gmail.com
विमल श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष 9849059294 chautaramun9@gmail.com
निल बहादुर तामाङ्ग वडा अध्यक्ष १० 9851076728 chautaramun10@gmail.com
रोशनराज गिरी वडा अध्यक्ष ११ 9851019610 chautaramun11@gmail.com
दिपेन्द्र प्रसाद नेपाल वडा अध्यक्ष १२ 9860382201 chautaramun12@gmail.com
राम प्रसाद गौतम वडा अध्यक्ष १३ 9851337313 (Official) ; 9861197200 (Personal) chautaramun13@gmail.com
उद्धव नेपाल वडा अध्यक्ष १४ 9843312664 chautaramun14@gmail.com
रोजिना घतानी कार्यपालिका सदस्य ९८०८२९८५७४
सिर्जना वि.क. कार्यपालिका सदस्य 9810310324
गणेश वि.क. कार्यपालिका सदस्य ९८४९६९०७३८
खेल कुमारी कार्की (भण्डारी) कार्यपालिका सदस्य 9841924742
सानुमाया गुरुङ्ग कार्यपालिका सदस्य 9843371545
शर्मिला वि.क.(कार्की) कार्यपालिका सदस्य 9869309373
मनिषा वि.क. कार्यपालिका सदस्य 9818342678