FAQs Complain Problems

अपडेट

नगर कार्यपालिकाको निर्णयहरु

आर्थिक वर्ष विवरण कागजातहरु
आ.व. ०७९-८० मिति २०८० जेठ १६ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु PDF icon 2080-02-16 f.pdf
आ.व. ०७९-८० मिति २०८० बैशाख २६ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु PDF icon 2080-01-26 f.pdf
आ.व. ०७९-८० मिति २०७९ चैत्र २७ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु PDF icon 2079-12-27 f.pdf
आ.व. ०७९-८० मिति २०७९ फागुन २८ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु PDF icon 2079-11-28 f.pdf
आ.व. ०७९-८० मिति २०७९ माघ १९ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु PDF icon 2079-10-19 f.pdf
आ.व. ०७९-८० मिति २०७९ पौष २५ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु PDF icon 2079-09-25 f.pdf
आ.व. ०७४-७५ मिति २०७४ कार्तिक १५ गते नगरकार्यपालिकामा बसेको बैठकको निर्णयहरु PDF icon Karyapalikako_2074.07.15.pdf