FAQs Complain Problems

अपडेट

सूचना तथा समाचार

शाखाको नाम विवरण प्रकाशित मिति
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न योग्य लाभग्राहीहरुको सूचिकरण तथा नवीकरण सम्बन्धी सूचना । 1 hour 20 min ago
प्राविधिक शाखा आन्तरिक आय तर्फको विद्यतिय दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना। 2 days 49 min ago
प्राविधिक शाखा आन्तरिक आय तर्फको विद्यतिय दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना रद्द गरिएको सम्बन्धमा 4 days 22 hours ago
प्राविधिक शाखा दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 5 days 26 min ago
प्राविधिक शाखा आन्तरिक आय तर्फको विद्यतिय दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना 6 days 4 hours ago
सहकारी शाखा सहकारी संस्थाका ऋणीहरुलाइ ऋण भुक्तान गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना । 2 weeks 4 days ago
प्रशासन शाखा कार्यालय खुल्ला हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । 2 weeks 5 days ago
कृषि शाखा तरकारी संकलन केन्द्र (चिस्यान केन्द्र) संचालन गर्ने सम्बन्धी सूचना । 2 weeks 6 days ago
पशु सेवा शाखा वर्षे घाँसको बीउ वितरण सम्बन्धी सूचना । 3 weeks 20 hours ago
सूचना प्रविधि शाखा आ.व २०८१-८२ को आय व्ययको अनुमानित विवरण 4 weeks 18 hours ago
प्रशासन शाखा फोहोरमैला संकलन कार्यका लागि शिलबन्दी सहित आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । 4 weeks 22 hours ago
पशु सेवा शाखा दुधमा अनुदान कार्यक्रमको लागी निवेदन पेश गर्ने बारे सूचना। 4 weeks 1 day ago
महिला तथा वालवालिका शाखा सिलाई बुनाइ व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि साझेदारीमा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आव्हान पुनः ७ दिनको म्याद थप सम्बन्धि सूचना। 1 month 4 days ago
महिला तथा वालवालिका शाखा सिलाई बुनाइ व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि साझेदारीमा प्रविधि हस्तान।तरण कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आव्हान पुनः ७ दिनको म्याद थप सम्बन्धि सूचना। 1 month 4 days ago
कृषि शाखा साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव आह्वानको सूचना । 1 month 1 week ago
कृषि शाखा सयपत्री फुलको विउ वितरण सम्बन्धी सूचना । 1 month 1 week ago
प्राविधिक शाखा आन्तरिक आय तर्फको विद्युतिय दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना । 1 month 1 week ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 1 month 1 week ago
पशु सेवा शाखा पशु वीमा कार्यक्रमका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । 1 month 2 weeks ago
रोजगार शाखा श्रमाधान रोजगार मेला २०८१ मा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना । 1 month 2 weeks ago
प्राविधिक शाखा Invitation for Electronic Sealed Quotation. 1 month 2 weeks ago
प्राविधिक शाखा बोलपत्र (Sealed Quotation) स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 1 month 2 weeks ago
कृषि शाखा अनुदानमा वर्षे विरुवा वितरण सम्बन्धी सूचना । 1 month 3 weeks ago
कृषि शाखा कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना । 1 month 3 weeks ago
कृषि शाखा रासायनिक मल ढुवानी अनुदान कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आह्वानको सूचना । 1 month 3 weeks ago

Pages