तेस्रो नगर स्थापना दिवसको अवसरमा नगर स्तरीय सरसफाई अभियान