चौतारा नगरपालिकाको सनोसिरुवारीमा अवस्थित भदौरे गणेशको मुर्ति