चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक