घरदैलो कार्यक्रम वडा नं. १३ ठुलोसिरुवारीमा सम्पन्न