चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको बैठक (मिति २०७४-१२-०६)