FAQs Complain Problems

समाचार

आँशिक निर्माण सम्मन्न प्रमाणपत्र

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्राविधिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको भोलिपल्ट
जिम्मेवार अधिकारी: 
नक्सा पास उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको प्राविधिक शाखा
सेवा शुल्क: 
२०००
आवश्यक कागजातहरु: 
  • सम्वन्धित घरधनिको निवेदन ।
  • घरको फोटो १ प्रति